Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

OLD STAR - It's all about you! (Eurovision - Albany)

It's all about you
all the things that I do
the rest of the world
dont understand me

It's all about you
all the things that I do
the remaining dept
will soon be settled!

Really? Ehh? Will it be settled?
Dedicated to IMF by the Greek Economy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου