Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Singing for the elections!

Let's sing some more!
"Just the two of us (2 political parties NΔ+ΠΑΣΟΚ)
We can make it if we try... (govern Greece)
Just the two of us (not Louka, Kastanidi & Kameno, Kouveli)
You and I!!! (NΔ+ΠΑΣΟΚ)"

Now Let's sing JLo! "On the -political- floor"
If you're a party freak just step on the floor,
.... ye we work on the floor....
don't stop keep it moving
keep your votes up
you know you've got it
in May on the floor
-till then the Parliament votes for everything ON THE FLOOR-

Because we ask for a little "International Love" Please!!! ...and we shall manage!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου