Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

New No. 1 - The (EURO) show goes on! (By Lupe Fiasco)

When things turn out well!
Then smiles inevitably follow!
So well done EU bankers and thinkers!
For guiding well the politicians!
Indeed THANK YOU for supporting us!
and Europe itself!
THANK YOU for supporting …
yourselves!
Cause you saw our potential !
And then you definitely sang!
The (EURO) show goes on!
(By Lupe Fiasco)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου